Brochure

Gemeente

Opleidingsinfo

>135 trainingen

€249,00

90 uur

Beoordeling

op Springest

10

,

cursisten zijn

u voor geweest

0

Een leven lang leren voor iedereen,
altijd en overal

Gemeente

De overheid staat elke dag voor grote politieke en maatschappelijke veranderingen. Om de dienstverlening van de overheid en de relatie tussen burger en overheid optimaal te houden, is de manier hoe ambtenaren op deze veranderingen reageren cruciaal. Om de kennis en efficientie van ambtenaren te vergroten heeft ZK-Academie de cursus samengesteld.


Als we kijken naar de organisatie van elke gemeente komen we steeds dezelfde structuur tegen. Het huis van de gemeente met als dak het bestuur en de vier domeinen waarin een gemeente opereert: Bedrijfsvoering, Dienstverlening, het fysiek domein en het sociaal domein.

Doel

Voor alle hierboven benoemde kamers bieden wij leervormen aan om je kennis up-to-date te houden. Ook om je fundament aan basiskennis en specifieke vaardigheden bij te spijkeren hebben we vele onderwerpen.


Het actuele aanbod vind je hieronder. De onderwerpen gemarkeerd met een * kun je zien als onboarding.

Font

Onderdelen

Klik op een tegel voor meer informatie

 • Bestuurlijke besluitvorming bij gemeenten
 • Bestuursrecht voor gemeenten (deel 1)
 • Bestuursrecht voor gemeenten (deel 2)
 • De rol van burgemeester in het bestuurlijk bestel
 • De rol van de gemeentesecretaris in het bestuurlijk bestel
 • De rol van de griffier in het bestuurlijk bestel
 • De rol van de wethouder in het bestuurlijk bestel
 • De rol van het raadslid in het bestuurlijk bestel
 • Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW
 • De 4 ingrediënten van effectieve EU beïnvloeding: Aan het stuur naar Brussel
 • De 4 ingrediënten van effectieve EU beïnvloeding: Actuele ontwikkelingen
 • De 4 ingrediënten van effectieve EU beïnvloeding: De eigen organisatie op orde
 • De 4 ingrediënten van effectieve EU beïnvloeding: EU Instellingen & Besluitvorming
 • Strategisch adviseren in een turbulente omgeving
 • Basiskennis Gemeentelijke organisatie *
 • Basiskennis Staatsinrichting *
 • Raad, College van B&W en ambtenaren
 • Vergaderingen B&W
 • Verschil overheid - bedrijfsleven
 • Ambtelijk vakmanschap: multi-level governance
 • Deep Democracy voor openbaar bestuur
 • Politiek, bestuur en media: samenspel én spanningsveld
 • Strategisch adviseren voor ambtenaren

Bestuur

 • Bestuurlijk proces bij gemeenten
 • Block Chain
 • Documenten schrijven voor gemeenten
 • Duurzaamheid bij gemeenten
 • Draagvlak voor digitale transformatie
 • Informatievaardigheden en bedrijfsvoering
 • Management bouwstenen voor gemeenten
 • Management NEMAS bij gemeenten
 • Reorganisatie bij gemeenten
 • Robotica
 • Beleidsstukken schrijven
 • Communicatie bij risicomanagement
 • Governance: basis
 • Gunningsmethodieken - gewichten en scoren
 • Innovatiegericht aanbesteden toegepast
 • Kiezen is een kunst - EMVI-gunningsmethodes
 • Lean toepassen in het inkoopdomein
 • Participatief werken in gemeentelijke organisaties
 • Regie op verzuim: de WGA en de financiële aspecten van de WGA
 • Risicomanagement: van verplichting naar gewenst hulpmiddel
 • Samenwerken aan het winnen van waarde: de
 • Energie- & Grondstoffenfabriek
 • Samenwerken tussen organisaties
 • Voor- en nadelen van Best Value (Procurement)
 • Welke contractkeuzes heb ik voor mijn project?
 • Werken met BPKV (voorheen EMVI)
 • Wnra: Binding aan de cao
 • Wnra: De ambtelijke arbeidsovereenkomst
 • Wnra: Integriteit en disciplinaire straffen
 • Wnra: Start van een geschil
 • Wnra: Veranderingen in het ontslagrecht
 • Basiskennis Gemeentefinanciën *
 • Basiskennis Gemeentelijke organisatie *
 • Basiskennis Staatsinrichting *
 • Coalitieakkoord, taken en besluitvorming College van B&W
 • Gemeentewet
 • Wnra: Ambtenaren en cao
 • Wnra: Disciplinaire straffen
 • Wnra: Het civiele procesrecht
 • Wnra: Interne heroverweging in de toekomst
 • Wnra: Ondernemingsraad
 • Wnra: Ontslag van een ambtenaar
 • Wnra: Ontslagvergoedingen
 • Wnra: Repressieve en preventieve ontslagtoets

Bedrijfsvoering

 • Ondernemendheid in het publieke domein
 • Zaakgericht werken
 • Verken de wereld van de lintjes
 • Verken de wereld van het predicaat Koninklijk
 • Afstamming
 • De basisregistratie personen
 • De burgerlijke stand: AfschriIen en uittreksels
 • De burgerlijke stand: De vier registers
 • De burgerlijke stand: Kerntaken
 • De Nederlandse nationaliteit
 • De openbare orde toets
 • Het grootouderartikel
 • Identiteitsvaststelling
 • Inhoud van de Wet BRP
 • Internationaal privaatrecht
 • Migratie: de verschillende aangiIen
 • Naamrecht
 • Nederlanderschap van rechtswege
 • Proces-verbaal van de verkiezing
 • Reisdocumenten
 • Rijbewijzen
 • Taken en verantwoordelijkheden van het domein Burgerzaken
 • Verkiezingen
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Verstrekkingen uit de BRP

Dienstverlening

 • Samenwerken in het fysiek domein
 • Aanleg, onderhoud en hergebruik in een circulaire economie
 • Amsterdam Rainproof
 • Data en wegbeheer
 • De invloed van de coronacrisis op grondbeleid en bedrijfsvoering grondexploitaties
 • De Omgevingswet en het waterdomein
 • Droogte in Nederland
 • Een introductie BIM
 • Gemeenschappelijk wegbelevingsonderzoek
 •  Gewijzigde Aanbestedingswet: Ruimte voor Innovatie
 • Grip op energiebeleid voor gemeenteraadsleden
 • Innovatiecentrale en Smart Mobility
 • Ketenaanpak openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie van weginfrastructuur
 • Ladder voor duurzame verstedelijking
 • Lean toepassen in het inkoopdomein
 • Moving Traffic
 • Nederland: testland voor smart mobility
 • Nieuwe generatie weg- en waterbeheerders
 • Omgevingswet
 • Omgevingswijzer
 • Ondernemende binnensteden
 • Praktijkproef Amsterdam
 • Smart mobility in vogelvlucht
 • Smart Shipping
 • Spookfiles
 • Waardebehoud met het materialenpaspoort
 • Wat te doen bij wateroverlast
 • Basiskennis Fysiek domein *
 • Omgevingsplan
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingswaarde
 • Omgevingswet intro
 • Omgevingswet programma

Fysiek Domein

 • Wendbaarheid in het sociaal domein
 • Burgerparticipatie
 • Financiële prikkel in het bijstandsbudget
 • Gemeentelijke uitdagingen van de Participatiewet
 • Gemeenten laten kansen liggen met loonkostensubsidies
 • Ontwerpen voor dementie
 • Wat betekent de nieuwe loonschaal huishoudelijke hulp voor de tarieven in jouw gemeente?
 • Basiskennis Sociaal domein *

Sociaal domein

 • ICT-basisvaardigheden
 • Integriteit bij overheden
 • Mediawijsheid in de overheid
 • Perceptie van godsdiensten
 • Pesten op het werk
 • Politieke Sensitiviteit
 • Schrijfwijzer voor gemeenten
 • Werken met een iPad - overheid (deel 1)
 • Werken met een iPad - overheid (deel 2)
 • Werken met een iPad - overheid (deel 3)
 • Werken met het Triple C zaaksysteem
 • Zelfsturing
 • Ambtelijk vakmanschap: van 1.0 naar 3.0
 • De ondernemende ambtenaar
 • In kaart brengen van agressief gedrag: de agressiematrix
 • Stoppen van agressief gedrag: een sluitende aanpak
 • Verantwoord toepassen van algoritmen binnen de publieke sector
 • 6 AVG maatregelen
 • Algemene wetten
 • AVG Functionaris Gegevensbescherming
 • AVG Stappenplan Basiskennis Fysiek domein *
 • Basiskennis Gemeentefinanciën *
 • Basiskennis Gemeentelijke organisatie *
 • Basiskennis Sociaal domein *
 • Basiskennis Staatsinrichting *
 • Democratie en algemeen belang
 • Openbaar bestuur en democratische rechtsstaat
 • Veel voorkomende onderwerpen

Vaardigheden en basiskennis

Een leven lang leren voor iedereen, altijd en overal

Ik wil me inschrijven

Lesvormen

In de opleiding maken we gebruik van blended learning. Cursussen worden gegeven door middel van webinars, e-learnings, potcasts en korte essentials.

Bekijk de lesvormen

Iets over ZK

Bij het samenstellen van trainingen en cursussen staan kwaliteit, toegankelijkheid en actualiteit voorop. Alles met humor en enthousiasme omdat wij vinden dat leren en ontwikkelen een positieve beleving moet zijn.

ZK-Academie, een leven lang leren, voor iedereen, altijd en overal!

Personal computer, Automotive design, Clothing, Face, Smile, Table, Laptop, Desk

Kortingscode: ZKACADEMIE

5% korting bij bestelling van een
cursuspakket bij ZK-Academie

Contact

Rectangle, Font

Zwaardstraat 16 (oude ambachtsschool)

Rectangle, Triangle, Font

2584 TX Den Haag

Rectangle, Font

070-7850107

Rectangle, Font, Pink, Violet

Stuur ons een bericht