Brochure

Jeugdzorg

Opleidingsinfo

>110 trainingen

€249,00

75 uur

SKJ-Accreditatie

punten

0

cursisten zijn

u voor geweest

0

Een leven lang leren voor iedereen,
altijd en overal

Jeugdzorg

In de jeugdzorg speelt een toenemend gevoel van zeer hoge werkdruk, terwijl SKJ-geregistreerde professionals wel continu aan hun deskundigheid moeten werken. Met het cursuspakket Jeugdzorg maken wij leren en ontwikkelen laagdrempelig en effectief.

Doel

Na het volgen van cursus heb je op een laagdrempelige manier alles over een breed aantal Jeugdzorg onderwerpen bijgeleerd zoals hechtingsproblematiek en de beroepscode. Bekijk hieronder alle onderwerpen en cursussen die aanbod komen. Per cursus is aangegeven welke SKJ is geregistreerd.

Automotive lighting, Natural landscape, Light, Infrastructure, World, Font, Line

Onderdelen

Klik op een tegel voor meer informatie

 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Samen werken aan 21st century skills
 • 21st Century Skills: Wat houdt dat eigenlijk in?
 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Samen werken aan 21st century skills
 • 21st Century Skills: Wat houdt dat eigenlijk in?

21st Century Skills

 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Samen werken aan 21st century skills
 • 21st Century Skills: Wat houdt dat eigenlijk in?

21st Century Skills

 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Samen werken aan 21st century skills
 • 21st Century Skills: Wat houdt dat eigenlijk in?

21st Century Skills

 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Samen werken aan 21st century skills
 • 21st Century Skills: Wat houdt dat eigenlijk in?

21st Century Skills

Test Test Test

 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Samen werken aan 21st century skills
 • 21st Century Skills: Wat houdt dat eigenlijk in?
 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Samen werken aan 21st century skills
 • 21st Century Skills: Wat houdt dat eigenlijk in?

21st Century Skills

 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Samen werken aan 21st century skills
 • 21st Century Skills: Wat houdt dat eigenlijk in?

21st Century Skills

 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Samen werken aan 21st century skills
 • 21st Century Skills: Wat houdt dat eigenlijk in?

21st Century Skills

 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Samen werken aan 21st century skills
 • 21st Century Skills: Wat houdt dat eigenlijk in?

21st Century Skills

 • Beroepscode en Tuchtrecht
  SKJ accreditatiepunten: 6,60
   
 • De Meldcode voor pleegzorg
 • Juridisch Kader Jeugdreclassering
  SKJ accreditatiepunten: 5,5
 • Werken met LIJ
  SKJ accreditatiepunten: 3,3 
 • Aanpak Complexe Scheidingen
 • Conflictscheiding: de jeugdzorgwerker in spagaat
 • Crisis als kans
 • De beroepsvereniging BPSW
 • De invloed van armoede op je capaciteit als opvoeder
 • De werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener als voorspellende factor
 • Effectieve bijeenkomsten
 • Family Finding
 • Hechting: De relatie tussen een kind en zijn opvoeder(s)
 • Hoe stel je een goede omgangsregeling op?
 • Insluiting, uitsluiting & diversiteit binnen beschermjassen
 • Mediation in de Jeugdzorg
 • Mediationvaardigheden voor de jeugdzorgwerker
 • Samenwerking tussen familieleden en hulpverleners in de psychiatrie
 • Weet jij alles over gesloten jeugdhulp?
 • Werken met beelden in de jeugdzorg
 • Werken vanuit sociale netwerk strategieën
 • Complexe scheidingen: De rol van de jeugdzorgwerker
 • Complexe scheidingen: Gesprek met een ervaringsdeskundige
 • Complexe scheidingen: Het juridische aspect
 • Complexe scheidingen: Samenwerking tussen ouders
 • Leren en ontwikkelen in de jeugdzorg

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

 • APK: test je kennis over het jeugdstrafrecht
 • APK: test je kennis over het juridisch kader jeugdbescherming
 • De schriftelijke aanwijzing
  SKJ accreditatiepunten: 2,2
 • Juridisch Kader Jeugdbescherming
  SKJ accreditatiepunten: 8 
 • Privacy
  SKJ accreditatiepunten: 2,2
 • Adolescentenstrafrecht
 • Beschermingsmogelijkheden voor 18 plussers
 • De aanvaardbare termijn bij de gezagsbeëindigende maatregel
 • De Jeugdwet in de praktijk: ervaringen en nieuwe ontwikkelingen
 • De juridische opdracht van de GI
 • Juridische praktijkgevallen uit de jeugdzorg
 • De positie van slachtoffers in het strafproces
 • Einde BOPZ… en nu?
 • Help, een tuchtklacht! Wat nu?
 • Hoe ga je om met privacy?
 • Omgangsregeling vaststellen, wijzigen of stopzetten
 • Optreden ter terechtzitting voor de Jeugdbescherming
 • Participatie van het kind: een grondrecht!
 • Rechten van het Kind
 • Schoolverzuim
 • Jeugdzorg Juridisch

Juridisch

 • De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen
 • Huiselijk geweld vanuit systemisch perspectief
 • Kindermishandeling: risicoʼs signaleren tijdens de zwangerschap
 • Praten met ouders over kindermishandeling
 • Praten met pubers over kindermishandeling
 • Wat als een kind jou vertelt over mishandeling en misbruik?

Kindermishandeling

 • Hou me vast & laat me los
  SKJ accreditatiepunten: 6
   
 • Jongeren met een LVB in de gedwongen hulpverlening
  SKJ accreditatiepunten: 5,50
 • HouVast – een nieuwe interventie voor gezinnen van ouders met een LVB
 • Interventies voor jongeren met een LVB
 • Jongeren met een LVB in residentiële zorg
 • Jongeren met een LVB, psychiatrische problematiek & criminaliteit
 • LVB en jeugdcriminaliteit
 • Sociale informatieverwerking van jongeren met LVB

LVB

 • Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)
  SKJ accreditatiepunten: 4,4
 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  SKJ accreditatiepunten: 4
 • Het puberbrein
 • Hoogsensitiviteit in de praktijk
 • Kinderen/jongeren met een auditieve beperking
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH) herkennen en erkennen
 • Stress en veerkracht in de Jeugdzorg
 • Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen tot 4 jaar

Ontwikkeling en gezondheid

 • Pleegzorg 18+

Pleegzorg

 • Pleegzorg
 • Samen beslissen
 • Uithuisplaatsing

Richtlijnen Jeugdhulp

 • Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht!
  SKJ accreditatiepunten: 4,4 
 • Loverboyproblematiek
 • Sexting en Grooming

Seksualiteit

 • Digitale veiligheid voor jeugdzorg
 • Jongeren met een LVB en sociale media
 • LVB en grensoverschrijdend gedrag via sociale media
 • Problematisch internetgedrag van jongeren met een LVB

Sociale media

 • Lokale Lobby
 • Transitie Jeugdzorg: aandacht voor kwetsbare groepen

Transitie Jeugdzorg

 • Traumasensitief werken
  SKJ accreditatiepunten: 6,5
 • Kinderen met een complex trauma begeleiden
 • Traumasensitief werken

Trauma

 • Aanpak online agressie
 • Ga je wel veilig op huisbezoek?

Veilig werken en agressie

Zorg voor vakbekwaamheid in de jeugdzorg

Ik wil me inschrijven

Lesvormen

In de opleiding maken we gebruik van blended learning. Cursussen worden gegeven door middel van webinars, e-learnings, potcasts en korte essentials.

Lesvormen

Iets over ZK

Bij het samenstellen van trainingen en cursussen staan kwaliteit, toegankelijkheid en actualiteit voorop. Alles met humor en enthousiasme omdat wij vinden dat leren en ontwikkelen een positieve beleving moet zijn.

ZK-Academie, een leven lang leren, voor iedereen, altijd en overal!


Blue, Product, Green, Textile, Wood, Yellow, Aqua, Red

Kortingscode: ZKACADEMIE

5% korting bij bestelling van een
cursuspakket bij ZK-Academie

Contact

Rectangle, Font

Zwaardstraat 16 (oude ambachtsschool)

Rectangle, Triangle, Font

2584 TX Den Haag