Brochure

Primair Onderwijs

Opleidingsinfo

>110 trainingen

€249,00

75 uur

Beoordeling

op Springest

10

,

cursisten zijn

u voor geweest

0

Een leven lang leren voor iedereen,
altijd en overal

Primair Onderwijs

Onderwijsprofessionals die zichzelf continu ontwikkelen, staan aan de basis van goed onderwijs. Maar het is lang niet altijd vanzelfsprekend om met je eigen ontwikkeling bezig te zijn; de leerling staat altijd voorop.


Dit terwijl de behoefte aan (door)ontwikkeling en professionalisering in het onderwijs steeds groter wordt door de steeds sneller toenemende digitalisering en de continue nieuwe inzichten in didactiek en pedagogiek.

Doel

Met de cursus streven we er naar om leren en ontwikkelen voor elke onderwijsprofessional laagdrempelig en toegankelijk te maken. Door het volgen van de cursus heb je je kennis over onder andere didactiek in het onderwijs, leervormen en onderwerpen over pedagogiek weer up-to-date.


Bekijk hieronder alle cursussen binnen het pakket van Primair Onderwijs.

Onderdelen

Klik op een tegel voor meer informatie

 • 21e-eeuwse vaardigheden in de praktijk
 • De basis van 21e-eeuwse vaardigheden
 • Computational thinking in je klas
 • Maak kennis met STEAM
 • Aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden!
 • Coderen en programmeren
 • Digitale geletterdheid: van visie naar praktijk
 • Gamification
 •  Computational thinking: abstractie
 • Computational thinking: algoritme
 • Computational thinking: data en classificatie
 • Computational thinking: decompositie
 • Computational thinking in de klas
 • Computational thinking: patroonherkenning
 • Computational thinking: Programmeren met Bee-bot

21st Century Skills

 • Wat te doen bij een ongeluk versie scholen

Arbo

 • Voortgangsgesprekken
 • De reïficatie van ADHD
 • Interactievaardigheden beter benutten
 • Theatertechnieken voor docenten: Aandacht vasthouden
 • Theatertechnieken voor docenten: Communiceren met grote groepen
 • Theatertechnieken voor docenten: Lastige situaties de baas
 • Theatertechnieken voor docenten: Mentale en fysieke voorbereiding
 • Theatertechnieken voor docenten: Verteltechnieken
 • Aan de slag met Google Classroom
 • Vijf toepassingen van Google Classroom
 • Werken met Microsoft Teams in de klas

Communicatie

 • Coöperatief leren
 • Escape Room in de klas
 • Handelingsgericht werken
 • Implementeren doe je zo: De basis
 • Implementeren doe je zo: Taal
 • Implementeren doe je zo: Rekenen
 • Implementeren doe je zo: Lezen
 • Implementeren doe je zo: Zaakvakken
 • Leerlijnen Rekenen – verdieping (toets bovenbouw)
 • Leerlijnen Rekenen – verdieping (toets middenbouw)
 • Leerlijnen Rekenen – verdieping (toets onderbouw)
 • Leerlijnen rekenen: de basis
 • Leerlijnen rekenen: verdieping
 • Leerlijnen sociaal-emotioneel: de basis
 • Leerlijnen sociaal-emotioneel: verdieping
  Leerlijnen Sociaal-emotionele ontwikkeling – verdieping (toets bovenbouw)
 • Leerlijnen Sociaal-emotionele ontwikkeling – verdieping (toets middenbouw)
 • Leerlijnen Sociaal-emotionele ontwikkeling – verdieping (toets onderbouw)
 • Leerlijnen Taal – verdieping (toets bovenbouw)
 • Leerlijnen Taal – verdieping (toets middenbouw)
 • Leerlijnen Taal – verdieping (toets onderbouw)
 • Leerlijnen taal: de basis
 • Leerlijnen taal: verdieping
 • Leren zichtbaar maken
 • Modeling voor begrijpend lezen
 • Onderzoekend leren in het basisonderwijs
 • Ontwerpend leren
 • Ontwikkelingsmateriaal tussendoel getalbegrip
 • Ontwikkelingsmateriaal tussendoel kleur en vorm
 • Ontwikkelingsmateriaal tussendoel optellen en aftrekken
 • Ontwikkelingsmateriaal tussendoel tellen
 • Ontwikkelingsmateriaal tussendoel woordenschat
 • Opbrengstgericht werken voor het primair onderwijs
 • Referentieniveaus Rekenen
 • Referentieniveaus Taal
 • Taalontwikkeling van het jonge kind
 • Techniek voor het jonge kind
 • Aan de slag met Google Classroom (en meer)
 • Doelen stellen in de klas
 • Een lerende leerkracht reflecteert
 • Hoe zet ik Lego in tijdens mijn rekenlessen?
 • Leiderschap in gepersonaliseerd onderwijs
 • Leren zichtbaar maken met formatieve assessment
 • Uitdagend innoveren
 • Woordenschat en lezen

Didactiek

 • Digibord bij kleuters Deel 1
 • Digibord bij kleuters Deel 2
 • Digitaal leren op school
 • Digitale veiligheid

Digitale vaardigheden

 • Aristoteles
 • Burrhus Frederic Skinner
 • Francis Galton
 • Jean Piaget
 • Jerome Bruner
 • John Watson
 • Maria Montessori
 • Socrates

Grondleggers

 • 21st Century Skills, algemeen
 • 21st Century Skills, creativiteit
 • 4C/ID-model
 • Activerende didactiek en ICT
 • Constructivisme
 • De calculator
 • Gamification
 • Verschil tussen didactiek en pedagogiek
 • Wat verstaan we onder leervormen?
 • Wynand Wijnen en PGO

Leervormen

 • Gelukkig en gezond leven met hooggevoeligheid

Gezondheid

 • Professionalisering HRM verbetert functiemix

Human Resources

 • Wegwijs in Kennisnet
 • Auteursrecht in het onderwijs
 • BYOD in het onderwijs
 • Privacy in het onderwijs
 • Reisgids Digitaal Leermateriaal

Kennisnet

 • Implementatie en verandermanagement in het onderwijs
 • Verbinden om innovatie en duurzame waarde creatie te creëren

Management

 • Microsoft Teams voor scholen

Microsoft Office

 • Close reading

Nederlands

 • Alles is talent
 • Anders kijken naar gedrag
 • Digitaal pesten
 • Een hoogbegaafde leerling, wat nu?
 • Eigenaarschap
 • Groene spelen
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motiveren van leerlingen
 • Passend Onderwijs ...de basis
 • Passend Onderwijs ...en nu in de praktijk
 • Talentontwikkeling in de klas
 • De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen
 • De Week van de Kinderen veilig
 • Het puberbrein: een brein in verbouwing
 • Hoe laat ik hoogbegaafde leerlingen tot bloei komen?
 • Omgaan met pestgedrag
 • Ruimte voor jongens in de BSO en dagopvang
 • Sociaal emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen

Pedagogiek

 • Presenteren in het onderwijs

Presenteren

 • Groeimindset bevorderen in de klas
 • Excecutieve functies in de klas
 • Hoe ons brein ons voor de gek houdt!

Psychologie

 • Intervisie
 •  Ouderbetrokkenheid en Ouderparticipatie

Samenwerken

 • Sociale media in het onderwijs

Social media

 • AVG voor basisscholen
 • Meldcode Kindermishandeling in het Primair Onderwijs
 • De positie van slachtoffers in het strafproces

Wetgeving

Een leven lang leren voor iedereen, altijd en overal

Ik wil me inschrijven

Lesvormen

In de opleiding maken we gebruik van blended learning. Cursussen worden gegeven door middel van webinars, e-learnings, potcasts en korte essentials.

Bekijk de lesvormen

Iets over ZK

Bij het samenstellen van trainingen en cursussen staan kwaliteit, toegankelijkheid en actualiteit voorop. Alles met humor en enthousiasme omdat wij vinden dat leren en ontwikkelen een positieve beleving moet zijn.

ZK-Academie, een leven lang leren, voor iedereen, altijd en overal!

Kortingscode: ZKACADEMIE

5% korting bij bestelling van een
cursuspakket bij ZK-Academie

Contact

Rectangle, Font

Zwaardstraat 16 (oude ambachtsschool)

Rectangle, Triangle, Font

2584 TX Den Haag

Rectangle, Font

070-7850107

Rectangle, Font, Pink, Violet

Stuur ons een bericht